Kako i koju yogu odabrati za sebe?

Svaka yoga praksa nije samo vježbanje, već ima fizički, emocionalni i duhovni efekt na naše tijelo i um.
Prema tome, svaku yoga praksu možemo pretočiti i u svakodnevni život. Počevši od fokusa, daha, discipliranosti.

Osim što je yoga drevna disciplina, i što se odnosi na način vježbanja, ona postaje i načinom života. Za
praktikante često ima značenje zdravlja,  otpuštanja stresa, prihvaćanja, razumijevanja, unutrašnjeg mira, tišine, dobar je vodič u duhovnoj praksi.

Na stranici možete pročitati detaljne upute o svakoj vrsti yoge koju nudim, no početnicima svakako preporučujem sljedeće satove:

  • Basic yoga
  • Gentle yoga
  • Gentle resto yoga sat
  • Restorative yoga i još par navedenih na stranici.

Svakako ovakve satove mogu pohađati i napredniji vježbači, jer kao što sam već navela u prethodnom tekstu– bez obzira na takozvanu „jednostavnost“ sata, ovakvi tipovi sata iziskuju veliki fokus svakog praktikanta. 

 Srijedom vodim basic yoga sateyogahub studiju. Studio se nalazi na adresi Gmajnje 12.

Svakako za one koji već imaju nešto prakse yoge, mogu se odlučiti za drugačije tipove sata: Vinyasa ili Ashtanga. Ovo su dva različita stila yoge, koje naravno imaju određenu poveznicu. Odlični su za one s malo više iskustva prakse yoge, tijekom izvođenja yoge treba znati koristiti pravilno dah, drishti i uskladiti pokret. Ne treba obeshrabriti i s ovakvim satovima jer uvijek postoje modifikacije za svaku asanu.

Vinyasa sat vodim utorkom u centru grada Zagreba, u Gundulićevoj 19 u studiju imena Gaia Yoga School, dok srijedom nakon basic sata vodim Yoga flow.

Bez obzira na tip sata, uvijek učenike osvještavam da se fokusiraju na dah jer praksa yoge ne znači puno, odnosno izvedba asana/poza neće imati potpuni efekt ako se svjesno ne posvetite dahu. 

Naslovna fotografija: Melavia Ivanek