Meditacija i njeni stupnjevi

Meditacija i dobrobiti  Meditacija je praksa svjesnog bivanja u trenutku. Prate ju opuštanje, smirenost uma i fokus na dah. […]