Yoga za početnike i kada započeti s yogom?

Sada je dobro vrijeme započeti baviti se yogom ili bilo kojom fizičkom aktivnošću.

Yogu mogu prakticirati svi, oni najmlađi i najstariji. Kao drevna disciplina, yoga sadrži brojne benefite koji pomažu u postizanju kvalitetnijeg načina života tako da su svi dobro došli- bez obzira na trenutnu psihofizičku sposobnost i zdravlje.

Kako bi započeli s yogom, ne mora se prethodno raditi na razvijanju snage ili fleksibilnosti. Upravo se prakticiranjem yoge sve to razvija.

Yoga za početnike je, upravo ona kako joj i ime kaže, Basic ili ABC. Namijenjena je čak i onima koji se aktivno bave sportom. No, na ovim satovima se grade osnove vježbanja. zatim se postepeno grade položaji s detaljnim uputama.

Sat je generalno usmjeren na jednostavnost, redoslijed, fokus i sigurno izvođenje asana.

Jedan mali savjet, nemojte se dati zavarati takozvanom „jednostavnošću“. Upravo radi fokusa, razvijanja discipline ovakvi tipovi sata mogu iziskivati više truda kod svakog vježbača.

Za one koje zanima kako izgleda yoga za početnike, možete se pridružiti na mojim basic satovima u slatkom malom eyogahub studiju. Svakako prijavite satove, a za one koje zanima kako su izgledali moji počeci yoge, pročitajte u tekstu.

 

Naslovna fotografija: Melavia Ivanek